Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

italic font not displaying (I have proofs!)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thibauld_michel

more options

Hi everyone,

I am working on linux Ubuntu 8.3.0, with the last version of Firefox 68.10.0esr-1.

It seems that the italic fonts are not displayed on my Firefox browser. I have made a test with another browser and the italics font are displayed (picture attached). I have already tried to re-start, re-install, etc...

Any idea of what could be the problem?

Cheers,

Thibauld

Hi everyone, I am working on linux Ubuntu 8.3.0, with the last version of Firefox 68.10.0esr-1. It seems that the italic fonts are not displayed on my Firefox browser. I have made a test with another browser and the italics font are displayed (picture attached). I have already tried to re-start, re-install, etc... Any idea of what could be the problem? Cheers, Thibauld
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

PS: For information, first picture is on Firefox, second picture is on another browser.