Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can't allow permanent access to my screen when using Google Meet

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

Hi everyone,

I can't share my screen when using Google Meet on my Windows laptop. I've been trying to find the menu or options on Firefox with hope I can change it, but no where to be found. I've tried from screen sharing option on Google Meet, but it says "Firefox can not allow permanent access to your screen.".

Can anyone help? I can share my screen when using other application like Zoom, but now with Google Meet app. Here I have the screenshot.

Thank you!

Verdian

Hi everyone, I can't share my screen when using Google Meet on my Windows laptop. I've been trying to find the menu or options on Firefox with hope I can change it, but no where to be found. I've tried from screen sharing option on Google Meet, but it says "Firefox can not allow permanent access to your screen.". Can anyone help? I can share my screen when using other application like Zoom, but now with Google Meet app. Here I have the screenshot. Thank you! Verdian
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It just means you have to un select "Remember this decision" and it'll ask you every time you wanna do it through google meet. Unfortunately, as Firefox says, it's a security issue to allow permanent access to your screen.