Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, Since I've got an update of Windows, 2 days ago, I've got Microsoft Edge. I like to have my Firefox as my standard browser but I can't choose anymore. I have tried it by the link of options but the choose is only Internet Explorer or Edge. I also followed your video instruction but I can't find the firefox.

Hope you can help me. Sorry for my english. I'm Dutch................ Thanks.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If you're using Windows 10, please follow the following instructions:

  1. open the Win settings
  2. choose Apps
  3. click on the second card at the left side (standard Apps)
  4. choose Webbrowser
  5. choose firefox

(see the added screenshots)

I hope I could help you, JS

Được chỉnh sửa bởi JustSecurity vào

Hữu ích?

more options

Thanks for answering back but unfortunally it didn't help. On the last step I only can choose Windows Edge or Internet Explorer. I don't have any other choice. Maybe you have another idea for me? Thanks anyway.

Hữu ích?

more options

Does your windows 10 recognize that Firefox is installed? Mozilla Firefox should show in the app list in Settings --> Apps --> Apps and Features?

If the entry exists, System --> Apps --> Default apps -- near the bottom -- Set defaults by app (standaardwaarden instellen per app)

Select Firefox -- Manage

set .htm, .html, HTTP, and HTTPS to Firefox

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.