Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to find which plugin addas spam function?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Some extinction adds span function "search for this image on yandex" how to figure out which ext did this?

Some extinction adds span function "search for this image on yandex" how to figure out which ext did this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

and how to remove it?

Được chỉnh sửa bởi Ivano vào

more options

There are several extensions that allow to do an image search on various search engines, I'm not considering this as a spam function if you have installed such an extension.

more options

cor-el said

There are several extensions that allow to do an image search on various search engines, I'm not considering this as a spam function if you have installed such an extension.

I have never installed it! Yandex is a spam, i want to figure out which extention did it and get rid from this option.

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
  • if you have many extensions then first enable half of the extensions to test which half has the problem.
  • continue to divide the bad half that still has the issue until you find which one is causing the problem.