Tìm kiếm hỗ trợ

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

Changing avatar in profile

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ivano

more options

why i am not able to change my avatar in my profile! This is so crazy!

Please make the option to chage the photo

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You can change it on http://https://accounts.firefox.com

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

You can change it on http://https://accounts.firefox.com

It is changes avatar only in my browser, not in here. Look, the still the same photo!

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

You can change it on http://https://accounts.firefox.com

nope. It is changes photo in my browser only, not here. Look, the same avatar.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

James said

The avatar for your Firefox Account is indeed something you can change on https://accounts.firefox.com/settings as support.mozilla.org uses Firefox Account. https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-accounts-mozilla-support-faq#w_why-canaot-i-change-my-avatarimage-password-or-email-on-my-mozilla-support-sumo-profile

right. It should be a very simple, but it is NOT!. I have changed it, but look top-right corner, still the same photo here

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.