Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ARMAN KHAN

more options

After years of using Firefox for browsing, Yahoo has suddenly overwritten my Firefox blocking access and I cannot find a way of removing it on the Windows 10 software; as it doesn't show up as a separate app. Do I delete all Mozilla-Firefox programmes and reinstall Firefox?

After years of using Firefox for browsing, Yahoo has suddenly overwritten my Firefox blocking access and I cannot find a way of removing it on the Windows 10 software; as it doesn't show up as a separate app. Do I delete all Mozilla-Firefox programmes and reinstall Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello robin.fryer,

follow the step:

Open McAfee SecurityCenter > Web and Email Protection > Firewall > Internet Connections for Progams > Scroll and look for Firefox > Click on Firefox so it is highlighted > Click Edit > Turn Net Guard off > Save

That should do it.

thank you and regards ||arman