Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash when is displaying

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bp-8007edb1-6f8d-4816-b1ce-78e040200704

bp-8007edb1-6f8d-4816-b1ce-78e040200704

Được chỉnh sửa bởi Roland Tanglao vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>.
Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We
need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them.
Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see;
https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support