Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can Someone Guide Me About My Website Flora Terra Issue?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have noticed that my Flora Terra Website (https://floraterraca.com) sometimes open perfectly but often not.

Should I include some extra code to make it compatible?

Regards Usman

I have noticed that my Flora Terra Website (https://floraterraca.com) sometimes open perfectly but often not. Should I include some extra code to make it compatible? Regards Usman

Giải pháp được chọn

FredMcD said

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Thanks for the comment. It's working fine.

The issue was with the site speed. Like it was loading with the delay sometimes when we open from new place. WP Rocket has resolved it now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

more options

Giải pháp được chọn

FredMcD said

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Thanks for the comment. It's working fine.

The issue was with the site speed. Like it was loading with the delay sometimes when we open from new place. WP Rocket has resolved it now.

Được chỉnh sửa bởi Arslan Goraya vào

more options

Good for them
Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

more options

FredMcD said

Good for them
Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hey. Where to flag it as solved. No luck to find any option there.

more options

It has been done.