Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Customize Tab Options

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 81 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rwernst

more options

Firefox was recently changed where "Close Multiple Tabs" is now a drop-down that contains the option "Close tabs to the right" is there a way to eliminate the drop-down and just have the "Close tabs to the right" option available when right clicking a tab?

Pictures added. Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this extension:


See also this thread for a solution to use userChrome.css.


Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thanks a lot this works perfectly, really appreciate it :).

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can look at this extension:

See also this thread for a solution to use userChrome.css.


Thanks, have that but pretty stupid to have to add an extension to bring BACK a feature removed for reasons that make NO sense (accidentally closing tabs, that's what UNDO closed tabs is for, duh)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.