Tìm kiếm hỗ trợ

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

How do I turn 'pop-up blocked' message on again?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 285 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Juanchi-09

more options

So, I want to turn the message that tells you when a pop-up(s) has been blocked as is shown here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting Unintentionally, I clicked on 'don't show this message anymore'. How to turn this on again? Thank you.

Giải pháp được chọn

You can look at this pref on the about:config page and reset them via the right-click context menu to restore the pop-up info bar at the top:

  • privacy.popups.showBrowserMessage = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this pref on the about:config page and reset them via the right-click context menu to restore the pop-up info bar at the top:

  • privacy.popups.showBrowserMessage = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

Thank you for the quick answer. I guess this is solved then!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.