Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

music

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

et recherche

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have a legitimate issue, please start a new question thread at /questions/new.

For assistance in French, visit https://forums.mozfr.org/


Si vous avez un problème légitime, veuillez commencer un nouveau fil de questions à /questions/new.

Pour une assistance en français, visitez https://forums.mozfr.org/