Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I somehow lost Google as my home page and all my bookmark toolbar items. Does anyone know how I can restore? ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi out there-

I would greatly  appreciate advice about how I can fix this problem with restoring my  Google home page. I have no idea how I lost it since I made no changes to it. It was simply there last night and gone this morning. I am a writer and I make a living from the Internet so time lost is money  lost. 

Thanks in advance for any help you can give me.

Befuddled in PA,

Marjorie

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn