Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Astri

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I want to download wats web plus

I want to download wats web plus

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I am curious about whats web plus

more options

I am curious about whats web plus

more options

I am curious about whats web plus

more options

astri2691 said

I am curious about whats web plus

Hello astri2691,

If you are talking about this add-on :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/whatsapp-web-plus/

All you have to do is click on the the blue button saying   "Add to Firefox".


You posted this question before (two weeks ago) :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1288965

Somebody must have accidentally closed that thread.