Tìm kiếm hỗ trợ

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

Can't run Firefox on Windows 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Since today (6/10/2020) I can't run Firefox on Windows 10. Windows says it can't find the route to access, but even if I go to the path and double-click the .exe file, it still says it can't find it. I'm using Windows 10 in spanish, so there's some sort of alias for C:\Program Files\, but it should still work when executing the .exe directly. I've tried reinstalling, uninstalling and reinstalling and uninstalling, deleting my profiles and reinstalling, all to no avail.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.