Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Schedule for cleaning cache

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adrianna.napierala

more options

Can I set a schedule for clearing the cache? I would like to use mozilla.cfg for this .

Can I set a schedule for clearing the cache? I would like to use mozilla.cfg for this .

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Thank you for the hint, but I need to implement this in my existing domain policy. I have a default .cfg file for all users in the domain.