Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser language is resets to default every update (although I previously set and use my language)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 333hronos

more options

Hello, each time firefox is updated, the browser language is reset to English, despite the fact that each time it is manually configured to Russian (my native language).

Though, in windows my language is also set to Russian.

With each update of firefox, I have to go into the settings, select "find and add language", search my Russian language in the list, and select it. Every time, until a new firefox update.

p.s. Search engine keywords are also reset by default every update. Example: for Wikipedia i set keyword "wi", and every firefox update it resets to nothing.

Hello, each time firefox is updated, the browser language is reset to English, despite the fact that each time it is manually configured to Russian (my native language). Though, in windows my language is also set to Russian. With each update of firefox, I have to go into the settings, select "find and add language", search my Russian language in the list, and select it. Every time, until a new firefox update. p.s. Search engine keywords are also reset by default every update. Example: for Wikipedia i set keyword "wi", and every firefox update it resets to nothing.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Download your home language.

more options

FredMcD said

Download Firefox For All languages And Systems {web link} Download your home language.

Ok, I will try, and wait for the next firefox update to test it!