Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I return to the previous password set up?

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 14 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Hello

The original built in password manager that Firefox had has changed again. It originally changed late last year. Then i returned to the previous password manager by following instructions in this link:

https://prod-tp.sumo.mozit.cloud/en-US/questions/1271509#question-reply

However this solution no longer works. How can i get back to the previous password manager, when it was displayed in a row of columns headed 'Site' 'Username' 'Password' 'Last Changed.' Now once again it is just one long column.

I look forward to hearing from you.

Thanks

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

hello,

 • Open the Firefox web browser.
 • Load about:support.
 • Click on the "open folder" link near the top of the page that opens; this opens the profile folder.
 • Close Firefox.
 • Check if you see a file called logins. json. ...
 • If you do, rename the file to logins. json to fix it.
 • Start Firefox.

for more information visit the link:

https://www.ghacks.net/2019/06/14/if-you-lost-all-passwords-in-firefox-read-this/

Thank you!

Hữu ích?

more options

Hello

Thank-you for the instructions.

However i cannot find "open folder." See attached.

I look forward to hearing from you.

Thanks

Ian

Hữu ích?

more options

The previous answer doesn't make sense. I wouldn't follow it at all, it you don't want to lose your passwords.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

Hello dj1dci,

Please take a look this thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1271769

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.