Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Read Aloud Extension

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 214 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

How do I get Read Aloud Add-On to read in Greek?

How do I get Read Aloud Add-On to read in Greek?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The read-aloud functionality below requires The Greek Audio New Testament, which is available to add to your Logos base ..

https://blog.logos.com/2017/03/hear-greek-text-read-aloud-logos/

more options

peterstratigakis said

How do I get Read Aloud Add-On to read in Greek?

Hello   peterstratigakis,

If you haven't already, you could check to see if this add-on supports Greek (it supports 40 languages) :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/read-aloud/

Worth a try .....