Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upgraded to Windows 10

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 16 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have been running on Windows 7. Upgraded to 10. Cannot set Firefox as default browser at this time. Do I have to download Firefox again? Will I lose all my saved passwords if I do? Thanks. Janice

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It's so annoying that Windows 10>Default Browser won't accept Firefox as the default browser, so this is what I did:

 * Go to Settings -> System -> Default Apps, scroll down to near the bottom.
 * Click to choose Set default by app.
  * Click to choose 'Firefox', then click Choose defaults for this program.
  * Click Select all, assuming you are a diehard fan of Firefox like I am.
  * Save, and you're done!
more options

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.