Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to reopen popup window in a firefox container

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi yogyta kalwar

more options

Hello folks I am using Firefox containers & Firefox add-ons. some add-ons require me to login using my email. so it pops up a window without a url without the target container. where I'm already logged in.

Hello folks I am using Firefox containers & Firefox add-ons. some add-ons require me to login using my email. so it pops up a window without a url without the target container. where I'm already logged in.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

Just closed down FF and when the box appeared, I unchecked all items in the list. On reopening and again closing, the box appeared with all the same items checked. Then reopened and closed FF again, this time clicked "cancel" in the box. Opened and closed yet again, the box still comes up with the same items checked.

               I hope you all will be satisfied.