Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

Proxyeinstellung

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ewifant

more options

hallo, ich kann bei Firefox 76.01 die Proxyeinstellungen nicht ändern. Woran liegt das? mfg

All Replies (4)

more options

Die Proxyeinstellungen sollte man in Einstellungen > General > Netzwerkeinstellungen ändern können.

Helpful?

more options

bei mir sind die Proxyeinstellungen alle in hellgrau gehalten. Da kann ich nichts ändern

Helpful?

more options

Hast du den Kreis vor manuell einstellen angeklickt? Dann sollten die Einstellungen bearbeitbar werden.

Helpful?

more options

ich kann bei Proxyeinstellungen nichts anklicken. Es ist alles grau

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.