Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

DRM content does not play in Linux (Fedora)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Linux stock browser (Version: 76.0.1) fails to play DRM videos, such as Netflix and HBOGO. Is there any fix for this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Zoli, please ignore the fake support email address someone is spamming here. A genuine community support volunteer will reply in your thread on this site (https://support.mozilla.org/questions/1289069)

Hữu ích?

more options

Do you have the Widevine plugin installed (Add-ons -> Plugins) that is required for playing DRM protected content ?

Try to toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.


You can try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.