Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print Options like Google Chrome

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I am using Firefox Browser as my default browser and it is one of he best browser but one feature is missing which is print options like Google Chrome in which we can customize our pages and can save the print as pdf so it is best feature in google chrome which is not in Firefox for which i have to use Chrome . I wish you understand my problem hopefully you will add this feature.

I am using Firefox Browser as my default browser and it is one of he best browser but one feature is missing which is print options like Google Chrome in which we can customize our pages and can save the print as pdf so it is best feature in google chrome which is not in Firefox for which i have to use Chrome . I wish you understand my problem hopefully you will add this feature.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options