Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

subtitle picture in picture

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

hello,

What's a pity with this video overlay option is that the subtitle does not accompany the overlay but remains in the original page.

What would be interesting is to have the subtitle accompanying the detached window.

Do you think it's feasible to recover both the video and the subtitle in the main window?

hello, What's a pity with this video overlay option is that the subtitle does not accompany the overlay but remains in the original page. What would be interesting is to have the subtitle accompanying the detached window. Do you think it's feasible to recover both the video and the subtitle in the main window?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, this is a known issue.

Please follow bug https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1551058