Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

VideoDownloader

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

After 76.0.1 (64-bits) update the video downloader add on does not work anymore.

After 76.0.1 (64-bits) update the video downloader add on does not work anymore.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to contact its support.