Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whatsweb phone

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I want to use whatsupweb phone

I want to use whatsupweb phone

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Version of Firefox that was used to post here:
User Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0

Per this - https://web.whatsapp.com/ - looks like an app for a smart phone.

Perhaps either the Firefox for iOS or Firefox for Android support fora would be a more appropriate place to ask for Firefox support.

https://support.mozilla.org/en-US/ - different entry point for each of the many different "Firefox" support fora. Two selection buttons to the right of Mac, Windows, Linux support which you probably used to arrive here.