Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox gift is it true

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i received yesterday a message that give to me a congratulations from Firefox, and ask me to choose one among the two product, and ask to add my Account card number, is that fro you? or not

i received yesterday a message that give to me a congratulations from Firefox, and ask me to choose one among the two product, and ask to add my Account card number, is that fro you? or not

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

No, it's not us.

more options

Note that the System Details list is showing a very old outdated Shockwave Flash 10.2 r152 plugin.

You can download the latest NPAPI Flash plugin for Firefox on this page.

Make sure to remove checkmarks for including unwanted additional software.