Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

finding my question

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi margaretmbreen

more options

I apologize if this is stupid question but this is my first use of the support forum.

I posted a question yesterday about the interaction with HTML forms and had a dialogue with help.

How do I find that dialogue today? I mainly want to post the problem has gone away as mysteriously as it appeared. It lasted for 2 days, and was isolated to something in an extension or such as things worked correctly in safe mode.

Thank you.

I apologize if this is stupid question but this is my first use of the support forum. I posted a question yesterday about the interaction with HTML forms and had a dialogue with help. How do I find that dialogue today? I mainly want to post the problem has gone away as mysteriously as it appeared. It lasted for 2 days, and was isolated to something in an extension or such as things worked correctly in safe mode. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please ignore as I saw the pop up of where to find when I submitted this!