Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

roblox multiple tabs opening problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

so i wanted to play roblox on my mac so i open firefox and type in roblox i go to the page no problem but when i choose a game and click play it says what to open and when i click on roblox cause i want that opend it start a new window in my firefox over and over and over what can i do to fix this crap help my please


(im dutch btw so the photo is in dutch)

so i wanted to play roblox on my mac so i open firefox and type in roblox i go to the page no problem but when i choose a game and click play it says what to open and when i click on roblox cause i want that opend it start a new window in my firefox over and over and over what can i do to fix this crap help my please (im dutch btw so the photo is in dutch)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You shouldn't select Firefox as the application to handle a file if you get the 'open with' download dialog.

You get tabs opening endlessly if you select Firefox as the application to handle a file when you get an "Open with" dialog.