Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

confirm you're not a robot

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 615 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

I'd like to know why when I use Firefox often google asks me to show I am not a robot. Yes I use a VPN but this does't appear so often using Chrome. Thank you for any information

I'd like to know why when I use Firefox often google asks me to show I am not a robot. Yes I use a VPN but this does't appear so often using Chrome. Thank you for any information
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The VPN is making google.com test your connection as they usually see VPN usage from bots utilizing their engine. I have heard that FF users see it more than Chrome users, which is probably something google is manipulating behind the scenes, unfortunately there isn't much we can do to change their own decisions :(

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The VPN is making google.com test your connection as they usually see VPN usage from bots utilizing their engine. I have heard that FF users see it more than Chrome users, which is probably something google is manipulating behind the scenes, unfortunately there isn't much we can do to change their own decisions :(