Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

confirm you're not a robot

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

I'd like to know why when I use Firefox often google asks me to show I am not a robot. Yes I use a VPN but this does't appear so often using Chrome. Thank you for any information

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The VPN is making google.com test your connection as they usually see VPN usage from bots utilizing their engine. I have heard that FF users see it more than Chrome users, which is probably something google is manipulating behind the scenes, unfortunately there isn't much we can do to change their own decisions :(

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

The VPN is making google.com test your connection as they usually see VPN usage from bots utilizing their engine. I have heard that FF users see it more than Chrome users, which is probably something google is manipulating behind the scenes, unfortunately there isn't much we can do to change their own decisions :(

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.