Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to connect to website

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 20 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at newtrade.sharekhan.com.

If that address is correct, here are three other things you can try:

  Try again later.
  Check your network connection.
  If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello Sayeed2205..

please check your connection settings in Firefox by following these steps:

 1. Click the menu button. and select Options. ...
 2. In the General panel, go down to the ProxyNetwork Settings section.
 3. Click Settings…. The Connection Settings dialog will open.
 4. Change your proxy settings: ...
 5. Close the Connection Settings dialog.
 6. Close the about:preferences page.

Được chỉnh sửa bởi Ankit Kumar vào

more options

See if this is better: https://newtrade.sharekhan.com/