Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change or disable Firefox Keyboard Shortcuts?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Hello! I would like very much to change or disable some of default keyboard shortcuts. For example:

Ctrl+I  - it opens popup with page info. I don't need it, and I would like to use it for one of my add-ons (Instapaper). 

I know, that I can change shortcuts for Add-ons, but I would like change some of those too: https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly And I dont know how to do it.

Thank you very, very much! Aneta

Hello! I would like very much to change or disable some of default keyboard shortcuts. For example: Ctrl+I - it opens popup with page info. I don't need it, and I would like to use it for one of my add-ons (Instapaper). I know, that I can change shortcuts for Add-ons, but I would like change some of those too: https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly And I dont know how to do it. Thank you very, very much! Aneta

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello   Aneta,

A stab in the dark, but would you please take a look at   this thread
and see if maybe the Chosen Solution there will work for you too ?