Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PASSWORDS

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pamela

more options

I am unable to log in to ANY page requiring my password when using Firefox. Chrome works fine for me. I don't want to reset passwords as I just went thru and did those as a regular update. What has happened to Firefox that it won't let me use any of my sites I need to log in to?

I am unable to log in to ANY page requiring my password when using Firefox. Chrome works fine for me. I don't want to reset passwords as I just went thru and did those as a regular update. What has happened to Firefox that it won't let me use any of my sites I need to log in to?

Giải pháp được chọn

Hi PJBarnes,

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Thank You.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi PJBarnes,

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Thank You.

Được chỉnh sửa bởi Shashank Shekhar vào

more options

I do believe that fixed it! THANK YOU