Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default SSL Certificates

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi varolbora5

more options

My SSL certificates on my linux machine was deleted as a mistake and I need to revert them back to default. It asks me to give exceptions on most HTTPS websites and I can't access Yandex in any way.

My SSL certificates on my linux machine was deleted as a mistake and I need to revert them back to default. It asks me to give exceptions on most HTTPS websites and I can't access Yandex in any way.

Giải pháp được chọn

Reverted to an older snapshot.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Reverted to an older snapshot.