Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

Video plays automatically even though it is blocked

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi OAKSFOX

more options

I have FF set to block video and sound palying automatically but it does onnytwitter/facebook and others

Giải pháp được chọn

Is ther no edit? I seem to have solved it by disabling hardware acceleration. Videos that played automatically on twitter and FB do not play automatically now.

Will disabling hardware acceleration cause any problems?. Why does it cause videos to play when they are not set to?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

Is ther no edit? I seem to have solved it by disabling hardware acceleration. Videos that played automatically on twitter and FB do not play automatically now.

Will disabling hardware acceleration cause any problems?. Why does it cause videos to play when they are not set to?

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.