Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox software update

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

by sending vpn softwarefor windows system

by sending vpn softwarefor windows system

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi mohammad137603, glad to see you on Mozilla Support Forum.

You can update by following steps:-

  • First, click on menu icon.
  • then, click on options.
  • In general menu, you will find firefox updates.
  • click on check for updates.
  • if update will be available then, you can easily download the update.

If it doesn't solved your problem, feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.

more options

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/