Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get Firefox to stop saving my Log-ins

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Firefox won't allow me to use different log-ins with my bank. I have two accounts but will only let me log into one of them.

Firefox won't allow me to use different log-ins with my bank. I have two accounts but will only let me log into one of them.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

(Moved from Firefox Lockwise to Firefox support forum)

If the problem is with the Firefox Lockwise Password Manager, does this article help?
Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox

If not, can you explain the problem better?