Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete cookies and browsing history in Firefox

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 10 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

Hello, I have used I.E. for about 2 decades, and in I.E., it was very easy to deletes my browsing history and cookies and website dats etc by simply clicking Internet Options/Delete. In Firefox, I cannot find such options. Thanks for your help! Larry

Giải pháp được chọn

Hi latonn7, glad to see you in Mozilla Support Forum.

Also in firefox, it's very easy to delete history and cookies.

 • You just have to click on menu icon.
 • Click on options.
 • You will see Privacy & Security Menu, Click on it.
 • Then, you will find Cookies and Site data, just click on clear data.
 • In same menu, you will also find History, just click on clear history.

I have attached some screenshots for your convenience.

Hope it works. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum. .

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi latonn7, glad to see you in Mozilla Support Forum.

Also in firefox, it's very easy to delete history and cookies.

 • You just have to click on menu icon.
 • Click on options.
 • You will see Privacy & Security Menu, Click on it.
 • Then, you will find Cookies and Site data, just click on clear data.
 • In same menu, you will also find History, just click on clear history.

I have attached some screenshots for your convenience.

Hope it works. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum. .

Được chỉnh sửa bởi Shashank Shekhar vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.