Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issue logging in to access passwords. Always says incorrect password, even after changing my password.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

How do I fix this? I have tried closing the browser and restarting, changing my password, nothing works. Please help. This happened after updating Mozilla to the latest patch.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hello, the firefox password manager is asking you for your windows account password here - more info at Firefox asks for authentication (password, voice, face or fingerprint) when accessing passwords

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That looks to be a website issue.
Have you tried entering the password manually?

more options

Giải pháp được chọn

hello, the firefox password manager is asking you for your windows account password here - more info at Firefox asks for authentication (password, voice, face or fingerprint) when accessing passwords