Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Drag a file from Outlook drop to Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 91 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pat

more options

I have an issue to drag a file from Outlook attachment and drop to Firefox. I have to save the file to local drive first, then drag and drop to Firefox.

I tested on Safari and Chrome, it works, I can drag and drop from Outlook to them directly.

Please fix the issue, thanks.

I have an issue to drag a file from Outlook attachment and drop to Firefox. I have to save the file to local drive first, then drag and drop to Firefox. I tested on Safari and Chrome, it works, I can drag and drop from Outlook to them directly. Please fix the issue, thanks.

Được chỉnh sửa bởi Roland Tanglao vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Pat, what are you dragging and dropping on Firefox -- is it a .txt or .html file? Or is it a link to the file?

And this is from Microsoft Office Outlook as an external application?

When you drop the file in Safari or Chrome, what kind of URL does it have? For example, file:/// URL pointing to a system temp folder, or an https:// URL to a source location on the web?

Thanks.

more options

Hi Jscher2000,

Normally I drag PDF or Office format files from Outlook365 attachment.

The URL it has is Https:// on the web.

Thanks.