Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can a Restart button addon be created?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There's a working one for Chrome, but the one For Firefox by the same developer wipes out sessions.

If it can be done for Chrome, you'd think Firefox could handle it. Is there a particular reason why it can't be done? I'm using the restart button in about:profiles. How hard would it be to give us the option put it on the toolbar?

Được chỉnh sửa bởi noel_envode vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There were such add-ons pre-Quantum. As for now . . . .

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for what you want.

more options

I don't think that the WebExtension API supports restarting Firefox, so you will have to use the button on the about:profiles page.