Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://capturetheatlas.com/topaz-sharpen-ai/#SA fails when an image is shown with a slider to show the before and after of sharpening. It works fine on chrome

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi docmaas

more options

The way it presents it looks like there are two frames that should lie atop one another but instead the second frame follows the first. As I said it works on Chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

on the posted image it looks like the grey portion below the bird should actually be overlaying the bird with a movable slider. I notified the page owner as well.