Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how will I start to type?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I can't find icon to get typing'

Được chỉnh sửa bởi prudinsky vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi prudinsky, it seems you are typing! But it may be that I just don't understand the context where there is a problem. Could you provide more details?

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?