Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multi-Account Containers Not Working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HicHic

more options

I can't seem to get the firefox multi-account containers add-on to work. I've tried uninstalling and reinstalling multiple times and closing a re-opening the browser. I've tried disabling all other add-ons in case they were interfering and, as far as I know, I have the most recent version of the browser. It shows it installing and then nothing happens and the container symbol doesn't show up. What's going wrong?

Giải pháp được chọn

You aren't using permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) because containers do not work in PB mode ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Another user reported having issues with multi account containers, so I think it's a bug. I'll add your post to the list as part of the bug report. Sorry about that.

more options

Giải pháp được chọn

You aren't using permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) because containers do not work in PB mode ?

more options

Thanks cor-el! That worked perfectly! :)