Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video seizes up after running fine for some time.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Video seizes up after running for some time. Usually it will last for a half an hour to an hour, before freezing. The time to failure seems random. Occasionally, but rarely, the video will recover without sound. The only sure fix is to log out and restart the computer. It nearly, but not always, works the first time. My Acer has Windows 10 and is about 6-months old. I don't know if it's related, but the Bluetooth app is dropped occasionally. A reboot doesn't help, but it does sometimes recover after a few days, for no apparent reason.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options