Search Support

How to turn on Windows 8.1 touch mod in latest version of Firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

I have Windows tablet and firefox for standart PC uncomfortoble for me, i remember <<Windows 8 touch mode>> in ver28 What about current version?

All Replies (1)

more options

Hi crossvay:

Window 8 touch mode is no longer supported. It was discontinued a long time ago, in fact a few years ago.

Cheers!

...Roland

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.