Search Support

For how long does Firefox store browsing history in the cloud?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am aware that Firefox stores a specific number of items in the browsing history locally until it starts to hit the performance. But, is there any time-limit or a specific number of items for history being stored in the cloud with Firefox account?

Được chỉnh sửa bởi Subhadeep Dey vào

Giải pháp được chọn

Synced tabs expire in 7 days. Synced history expires in 60 days. New history is only uploaded for the last 30 days.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

All Replies (3)

more options

hii Dey...!

Current Firefox versions keep a maximum number of visited page and do not have a time limit for the history.

Helpful?

more options

Dinushi Dhananjani said

hii Dey...! Current Firefox versions keep a maximum number of visited page and do not have a time limit for the history.

This question was specific about storing them in the cloud using the Firefox sync service, not locally.

Helpful?

more options

Giải pháp được chọn

Synced tabs expire in 7 days. Synced history expires in 60 days. New history is only uploaded for the last 30 days.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.