Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search Browser History by Device

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 971 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Firefox account is synced with my phone and PC. Is it possible to filter my history by device so I can see only what sites I’ve visited on my computer and not the history from the Firefox app on my phone?

My Firefox account is synced with my phone and PC. Is it possible to filter my history by device so I can see only what sites I’ve visited on my computer and not the history from the Firefox app on my phone?

Giải pháp được chọn

No, using Sync to sync specific data is all or nothing (all data is merged among connected devices) and you can't differentiate.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

No, using Sync to sync specific data is all or nothing (all data is merged among connected devices) and you can't differentiate.