Search Support

Search Browser History by Device

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Firefox account is synced with my phone and PC. Is it possible to filter my history by device so I can see only what sites I’ve visited on my computer and not the history from the Firefox app on my phone?

Giải pháp được chọn

No, using Sync to sync specific data is all or nothing (all data is merged among connected devices) and you can't differentiate.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

No, using Sync to sync specific data is all or nothing (all data is merged among connected devices) and you can't differentiate.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.