Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

List of all tabs (arrow down) shows also closed tabs and restores them

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi xtrailrunner

more options

After an upgrade to version 74.0 on Linux Mint the "List of all tabs" (arrow down) shows also already closed tabs and therefore restores them after reopening the FF.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

You can find the full version of the current Firefox release (74.0) in all languages and all operating systems here:

more options

The problem was an error in my userChrome.css Thanks.