Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't set up 2 Factor Auth

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Su5eD

more options

I tried to set up 2FA on my firefox account, but it didn't work. How to reproduce: 1.Go to account settings; 2. Click "enable" next to Two-step authentication; 3.Scan QR Code with Google Authenticator app (or Authy); 4.Enter the code from the app; 5 - I got an "Invalid two-step authentication code" error under the text box; I also tried manually entering the key manually, but it didn't work either.

I tried to set up 2FA on my firefox account, but it didn't work. How to reproduce: 1.Go to account settings; 2. Click "enable" next to Two-step authentication; 3.Scan QR Code with Google Authenticator app (or Authy); 4.Enter the code from the app; 5 - I got an "Invalid two-step authentication code" error under the text box; I also tried manually entering the key manually, but it didn't work either.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

are you entering the random code generated in Authy AFTER you scan the QR code?

more options

Eve said

are you entering the random code generated in Authy AFTER you scan the QR code?

Yes, of course.

more options

Are you connected to the internet on the mobile device and use a reliable time service are the TOTP code is time dependent and is only valid for thirty seconds ?

more options

cor-el said

Are you connected to the internet on the mobile device and use a reliable time service are the TOTP code is time dependent and is only valid for thirty seconds ?

Yes